Kuku$ T-shirt

2020    Garica
Opt 0c960a87 e408 4c26 aee7 2481c24bbdbd

Visual I did for Croatian trap band Kuku$.